Zadzwoń do nas:+48 782 050 201

Polityka prywatności

Strona główna > Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych jest Łapot Damian, prowadzący działalność działalność gospodarczą pod nazwą Fabryka Sztukaterii z siedzibą Ewelinów 23, 26-070 Łopuszno NIP: 959-202-80-07
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”
2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.
3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana.
5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do realizacji zamówień:
a. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;
b. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
c. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
d. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy
6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.