Zadzwoń do nas:+48 782 050 201

Regulamin

Strona główna > Regulamin

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Sklep fabrykasztukaterii.pl adresowany jest do osób prywatnych oraz firm. Transakcje (zakupy) dokonywane są pomiędzy: Sprzedającym, którego reprezentuje sklep fabrykasztukaterii.pl a Kupującym który jest reprezentowany przez osoby zarejestrowane w systemie oraz przez osoby, które nie dokonają rejestracji.

2. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych jest Łapot Damian, prowadzący działalność działalność gospodarczą pod nazwą Fabryka Sztukaterii z siedzibą Ewelinów 23, 26-070 Łopuszno NIP: 959-202-80-07
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”
2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.
3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana.
5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do realizacji zamówień:
a. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;
b. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
c. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
d. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy
6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

3. CENY

Wszystkie produkty wykonywane są na życzenie klienta, zatem nie posiadamy zasobów magazynowych. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Ceny produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%), w walucie polski złoty. Dla Klientów zainteresowanych sprzedażą za granicę kwoty zostają przeliczone na walutę euro zgodnie z kursem dnia prezentowanym przez NBP.
Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują̨ jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej fabrykasztukaterii.pl

4. FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
– gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki;
– przelewem na rachunek bankowy;

W przypadku, gdy na rachunek bankowy sprzedawcy nie wpłynie kwota należności za zamówienie w ciągu 2 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta miedzy Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
Dostawa zamówionych towarów odbywa się̨ za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź własnym transportem.
Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem: FabrykaSztukaterii.pl
Dostawa zamówionych towarów odbywa się̨ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku chęci złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z kontakt@fabrykasztukaterii.pl mailowo lub telefonicznie, na numer: +48 782 050 201 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

5. REALIZACJA ZŁOŻONYCH ZAMÓWIEŃ

W momencie zatwierdzenia i wysłania zamówienia przez Klienta, dochodzi do zawarcia umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Po otrzymaniu zlecenia, sklep przystępuje do realizacji zamówienia. W niektórych przypadkach sklep może skontaktować się z klientem w celu potwierdzenia zamówienia.
Sklep fabrykasztukaterii.pl zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówień, związanych z problemem dostępności surowca na rynku (EPS, XPS) i nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowy czas realizacji.

Sztukateria wewnętrzna i zewnętrzna czas realizacji zamówienia od 1-3 dni roboczych.

W przypadku lameli, deski elewacyjnej, elastycznego betonu architektonicznego oraz cegły elewacyjnej czas realizacji zamówienia wynosi od 1-3 dni roboczych.

Beton architektoniczny 3D zamówienie realizowane jest od 3-14 dni roboczych.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem 7 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
b. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
c. zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Ewelinów 23, 26-070 Łopuszno niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
11. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

7. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
g. zwrotowi nie podlegają elementy niestandardowe jak koła/ łuki

8. REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d. żądać usunięcia wady.
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy Ewelinów 23, 26-070 Łopuszno lub elektroniczny kontakt@fabrykasztukaterii.pl
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Ewelinów 23, 26-070 Łopuszno.
5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail: kontakt@fabrykasztukaterii.pl.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

9. KOSZTY PRZESYŁKI

Koszt dostawy zależny jest od poszczególnych produktów umieszczonych w koszyku. Wartość kosztu dostawy wyświetlana jest na stronie koszyka po uprzednim dodaniu do niego produktów. W miarę dodawania lub usuwania produktów z koszyka, koszt dostawy aktualizowany jest na bieżąco. Może zdarzyć się, że wyświetlona zostanie więcej niż jedna opcja kosztu dostawy.

Koszt dostawy sztukaterii styropianowej, deski elewacyjnej, elastycznego betonu architektonicznego oraz cegły elewacyjnej:

– System dolicza przy zamówieniu poniżej 250zł koszt transportu na jedną paczkę. Jeżeli zamówienie przekracza 250zł system dolicza drugą paczkę;

Koszt dostawy Lameli wynosi 40zł za paczkę, w paczce znajduje się 12 sztuk lameli.

Koszt dostawy Betonu Architektonicznego 3D wynosi 150zł za zamówienie poniżej 15 metrów kwadratowych, a darmowy koszt wysyłki jest powyżej tej wartości.

10. STAN PRZESYŁKI

Sklep fabrykasztukaterii.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne, które powstały w czasie transportu do Klienta. W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem przewoźnika Kupujący, który stwierdzi powstanie szkody transportowej jest zobowiązany wykonać akty staranności (protokół szkody) wymagane przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe /Dz. U. z 1995 r., Nr 119, poz. 575 z późn. zm. Powstanie szkody należy bezzwłocznie zgłosić na: kontakt@fabrykasztukaterii.pl

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep fabrykasztukaterii.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie, wykorzystujące ID oraz hasło klienta. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w Sklepie fabrykasztukaterii.pl strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie Stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygniecie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby Sklepu fabrykasztukaterii.pl. Każdy Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia w Sklepie.

Zdjęcia sztukaterii są poglądowe i efekt końcowy samego produktu może się nieco różnić od zaprezentowanego. Wynika to z różnorodności oferty pod względem wymiarów i zastosowaniem narzędzi do wycinania/obrabiania danej sztukaterii.
Sklep fabrykasztukaterii.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z powodu braku towaru.